Careers for Women in Construction - laying the foundations for women in the construction industry


Are you interested in a career in construction? Or still deciding what you want to do?

Join us on the 2nd October where there will be a number of construction and training companies offering information on the latest vacancies, opportunities, and fully-funded training available to you!

  • Tuesday 2nd October
  • 11am - 2pm
  • Congress Threatre, Cwmbran

If you’re looking for a new career which is flexible, varied and interesting, this could be for you – we hope to see you there.

Gyrfaoedd i Fenywod ym maes Adeiladu – gosod y seiliau ar gyfer menywod yn y diwydiant adeiladu


Oes diddordeb gennych chi mewn gyrfa ym maes adeiladu? Neu’n dal yn penderfynu beth yr ydych am ei wneud?

Ymunwch â ni ar 2 Hydref lle bydd nifer o gwmnïau adeiladu a hyfforddi yn cynnig gwybodaeth ar y swyddi gwag a’r cyfleoedd diweddaraf sydd ichi, yn ogystal ag hyfforddiant sydd wedi’i ariannu’n llawn ar eich cyfer!

  • Dydd Mawrth 2 Hydref
  • 11am - 2pm
  • Congress Threatre, Cwmbran

Os ydych am yrfa newydd sydd yn hyblyg, yn amrywiol a diddorol, gallai hwn fod yn iawn ichi – gobeithio’ch gweld yno.

Register with us and we’ll help you to find your ideal job
Part of the Synergie Group